Saturday, March 23, 2019

Báo Quốc Hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển dự Hội nghị Thường trực hđnd các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/3, tại huyện đảo Phú Quốc, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: Một số kinh nghiệm của HĐND tỉnh trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật. Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tới dự Hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội, nguồn bài: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39593

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng song Cửu Long

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH: Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải...

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết: qua gần 3 năm triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các cấp đã hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành Luật cũng đã cho thấy, có một số quy định đã bộc lộ hạn chế, chưa phù hợp nên trong quá trình triển khai đã nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kinh nghiệm của HĐND các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình hoạt động. Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách ở các Ban của HĐND cấp tỉnh, huyện; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xem xét kỷ luật về mặt hành chính đối với cán bộ giữ các chức danh do HĐND các cấp bầu khi chưa đến mức phải bãi nhiệm đại biểu; nhhững vấn đề Thường trực HĐND được quyết giữa hai kỳ họp; số lượng đại biểu HĐND tham gia kỳ họp thường kỳ và bất thường…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng song Cửu Long tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục hạn chế, bám sát các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố để cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên tinh thần vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng song Cửu Long lần thứ 7 cho Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Tìm kiếm:✨

  • Trần Văn Túy, Hiển, Quốc hội Phùng Quốc, Ủy viên trung ương đảng, Quốc hội, Quốc Hội Phùng Quốc Hiển, Đại biểu, Phùng Quốc Hiển, Phú Quốc, Cửu Long, Đồng bằng sông cửu long, Hội đồng nhân dân, Huyện đảo, Dân nguyện, Bãi nhiệm, Kiên Giang, Trưởng ban tổ chức trung ương đảng, Nguyễn Thanh Hải, Ủy ban thường vụ quốc hội, Bạc Liêu, Kỳ họp, Cơ quan dân cử, Đại hội đảng