Monday, July 22, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Gò Quao (Kiên Giang): Phát huy vai trò người có uy tín

Gò Quao là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang, đồng bào Khmer chiếm 31,29% dân số, với 10.441 hộ. Hầu hết đồng bào Khmer theo đạo Phật (hệ phái Nam tông).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/go-quao-kien-giang-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-tintuc442627

Trên địa bàn huyện có 14 ngôi chùa. Các ngôi chùa Khmer là nơi sinh hoạt tôn giáo, trung tâm sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Toàn huyện có 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer 37 người, Hoa 3 người, Kinh 2 người.

Theo bà Phạm Thị Hòa- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gò Quao- người có uy tín trên địa bàn huyện đa số là đã nghỉ hưu hoặc công tác ở ấp, tổ nhân dân tự quản, những chức sắc, chức việc… Họ là những người tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có uy tín và khả năng tập hợp nhân dân, nhân tố tích cực trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tuyên truyền, vận động giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ dần phong tục, tập quán lạc hậu, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Thanh Hà

Tìm kiếm:✨

  • Gò Quao, Khmer, Phạm Thị Hòa, Dân tộc thiểu số, Đạo phật, Đồng bào, Chức việc, Ngôi chùa, Tập quán, Kiên Giang, Chức sắc, Tự quản, Phong tục, Lạc hậu, Vùng sâu