Saturday, July 20, 2019

Báo MT&CS: Kiên Giang: Huyện Gò Quao thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang có 08 xã đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về tiêu chí môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo MT&CS, nguồn bài: https://moitruong.net.vn/kien-giang-huyen-go-quao-thuc-hien-tieu-chi-moi-truong-trong-xay-dung-nong-thon-moi/

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 11 trạm cấp nước, số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 98%. Trong đó, nước sạch được cung cấp từ trạm cấp nước khoảng 23%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), quan tâm hơn đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều hộ gia đình có ý thức xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 70% so với tổng số hộ chăn nuôi toàn huyện. Đường làng ngõ xóm, cảnh quan từng hộ luôn được quan tâm cải tạo để tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, xanh-sạch-đẹp; Việc mai táng người chết thường chôn tại đất nhà hoặc hỏa táng tại các Chùa Khmer vẫn bảo đảm vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường; Công tác thu gom, xử lý rác thải thời gian qua luôn được quan tâm. 09/11 xã, thị trấn được xe thu gom, vận chuyển xử lý; các vùng nông thôn, những khu vực chưa có xe thu gom, người dân chủ yếu đào hố xử lý hoặc xây dựng lò đốt, hạn chế thải trực tiếp ra sông, rạch; người dân có ý thức hơn trong việc xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đường về trung tâm huyện Gò Quao

Bên cạnh đó cũng còn những mặt hạn chế trong thực hiện tiêu chí môi trường. Các xã đã đạt tiêu chí môi trường nhưng chưa thật sự bền vững, việ sử dụng nước sạch còn hạn chế, đặc biệt là rác thải nông thôn nhiều nơi còn vứt xuống sông, rạch, ao hồ, chưa đào hố, xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt, xã Thới Quản trên trục lộ nhưng xe rác chưa tổ chức thu gom rác tại trung tâm xã; chưa có công nghệ xử lý rác thải tập trung tại bãi rác Lục Phi, rác thải y tế xử lý chưa đạt quy chuẩn, hố thu gom bao bì, chai lọ hóa chất bảo vệ thực vật còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu xử lý.

Lễ phát động phong trào “Tháng cao điểm tuyên truyền, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

Việc chăn nuôi vẫn còn nhiều bất cập, chưa có hệ thống xử lý chất thải còn gây ô nhiễm môi trường cục bộ, còn tình trạng cất nhà tiêu dưới sông, nhà tiêu lộ thiên trên ao cá, hàng rào cổng ngõ của một số hộ dân chưa được chỉnh trang, một số tuyến đường chưa được phát hoang tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp,…một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện nghiêm việc đăng ký, thực hiện thủ tục hành chính về môi trường, một số chợ xã chưa có công trình xử lý môi trường như nhà vệ sinh công cộng, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tiếp tục hỗ trợ xã Thới Quản, Thủy Liễu đạt tiêu chí 17 trong năm 2019; thị trấn Gò Quao đạt chuẩn đô thị văn minh; nâng cao chất lượng tiêu chí 17 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Gò Quao cơ bản hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới để góp phần đưa huyện Gò Quao đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Lễ mít tinh tuyên truyền, vận động thu gom và xử lý rác thải

Mở rộng địa bàn thu gom rác thải tại Trung tâm xã Thới Quản, một số trục lộ xe thu gom được để phấn đấu đến năm 2020 có 10/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có xe thu gom rác thải; 100% các chợ, khu dân cư, các trường học, … có biện pháp xử lý, khắc phục cơ bản tình trạng rác ùn ứ gây ô nhiễm, mất vẽ mỹ quan; đối với những khu vực không có xe thu gom, phấn đấu vận động nhân dân xây dựng lò đốt rác hộ gia đình, phấn đấu có từ 30% trở lên hộ, liên hộ có lò đốt rác, 70% trở lên hộ gia đình có biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh; phối hợp với các công ty, xí nghiệp có biện pháp xử lý chất thải công nghiệp phát sinh đạt 100%.

Phấn đấu mỗi ấp, khu phố có ít nhất 01 điểm thu gom bao bì, chai lọ hóa chất BVTV sau sử dụng. Phối hợp Trung tâm y tế huyện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lò đốt rác thải y tế đạt yêu cầu. Tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành cấp trên để xây dựng một số hạng mục tại bãi rác Lục Phi như: hàng rào, hố chứa rác, thu gom nước rỉ rác tại bãi rác Lục Phi; mua xe ủi rác, thùng rác công cộng.

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường: 100% các cơ sở công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm lập thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Phối hợp với UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc hoàn thành phương án BVMT đối với làng nghề lục bình. Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí các ngành cấp trên triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 06 chợ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy, Định An, Định Hòa.

Đoàn viên thanh niên xã Thới Quản ra quân vệ sinh môi trường

Trong năm 2019, phấn đấu thực hiện xóa 100% cầu tiêu trên sông, rạch, cầu tiêu lộ thiên trên ao cá; hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70% trở lên; cơ bản hình thành “tuyến đường đẹp, tuyến sông sạch kiểu mẫu” đoạn từ thị trấn Gò Quao đến Ngã 3 Lộ Quẹo. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ được cải tạo đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp; các tuyến đường liên xã phấn đấu trong năm 2019 mỗi xã, thị trấn có từ 03 tuyến đường kiểu mẫu trở lên đạt chuẩn sáng, xanh-sạch-đẹp, an toàn và mỗi địa phương có ít nhất 5km đường hoa, 3km thắp sáng đường quê. Các hộ dân trên địa bàn huyện có xây dựng, chỉnh trang hàng rào, đạt chuẩn “3 sạch”; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “thay đổi thói quen sử dụng túi nilon sang sử dụng túi tự hủy sinh học thân thiện môi trường” tại 01 đến 02 xã, thị trấn.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 15 phần việc hộ gia đình nông thôn mới, đặc biệt chú trọng 06 phần việc cần tập trung thực hiện để đạt nội dung về môi trường. Đổi mới hình thức tuyên truyền từ chiều rộng sang chiều sâu; thường xuyên phối hợp với Ủy ban Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn thực hiện các công trình vệ sinh môi trường như: đến tận từng hộ gia đình vận động, hướng dẫn xây dựng lò đốt rác, ra quân vệ sinh môi trường tại các trung tâm chợ…

Bí thư huyện ủy trao tặng danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Dùng Pano, băng rôn treo dọc các tuyến đường, khu vực tập trung đông người nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong các ngày lễ kỷ niệm về môi trường. Phối hợp, triển khai thực hiện tốt mô hình “thay thế thói quen sử dụng túi nilon bằng túi tự hủy sinh học” trên địa bàn thị trấn Gò Quao, một số xã và mô hình tuyến đường đẹp, tuyến sông sạch kiểu mẫu trên địa bàn thị trấn Gò Quao, xã Định An, Vĩnh Phước B.

Quốc Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • Thới Quản, Gò Quao, BVMT, Hợp vệ sinh, Định An, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Thủy Liễu, Rác thải y tế, Vĩnh Thắng, Thu gom, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Thu gom rác, Đào hố, Kiên Giang, Rác thải