Friday, July 19, 2019

Báo Quốc Hội TV: GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẠI KIÊN GIANG

Ngày 18/7, tại tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết dẫn đầu đoàn giám sát có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/hoat-dong-cua-quoc-hoi/2019/7/giam-sat-chinh-sach-ve-van-hoathe-thao-va-du-lich-tai-kien-giang/234705

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Tuyết, Nhi đồng, Sở văn hóa, Phó chủ nhiệm, Thiếu niên, Kiên Giang, Buổi làm việc, Ủy ban, Quốc hội, Thể thao, Dẫn đầu, Giáo dục, Giám sát, Văn hóa, Du lịch