Saturday, July 20, 2019

Báo Quốc Hội TV: ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI KIÊN GIANG

Ngày 19/7, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực mà ủy ban phụ trách. Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn giám sát.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/7/uy-ban-van-hoa-giao-ducthanh-nienthieu-nien-va-nhi-dong-cua-quoc-hoi-giam-sat-tai-kien-giang-/234746

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Kiên Giang, Phan Thanh Bình, Nhi đồng, Thiếu niên, Kiên Giang, Trưởng đoàn, Buổi làm việc, Ủy ban, Chủ nhiệm, Quốc hội, Phụ trách, Giám sát, Giáo dục, Văn hóa, Pháp luật