Monday, July 22, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-ngan-chan-tau-ca-vi-pham-khai-thac-vung-bien-nuoc-ngoai

Tìm kiếm:✨

  • Tàu đánh cá, Kiên Giang, Vùng biển, Ngăn chặn, Khai thác, Vi phạm, Nước ngoài