Friday, September 27, 2019

Báo Chính Phủ: Xuất cấp hóa chất sát khuẩn phòng chống dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine B và 15 triệu viên Aquatabs 67 mg từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế và 2 tỉnh: Thanh Hóa, Kiên Giang để phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/xuat-cap-hoa-chat-sat-khuan-phong-chong-dich-benh/376145.vgp

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp cho Bộ Y tế 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg; tỉnh Thanh Hóa 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg; tỉnh Kiên Giang 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. Bộ Y tế và UBND 2 tỉnh: Thanh Hóa, Kiên Giang tiếp nhận và sử dụng số hóa chất sát khuẩn nêu trên theo quy định hiện hành.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Chloramine B, Sát khuẩn, Dịch bệnh, Kiên Giang, Hóa chất, Dự trữ, Thu tiền, Xuất, Phòng chống, Bộ y tế, Lũ, Thanh Hóa, Thủ tướng chính phủ, Bộ tài chính, Bão, Hiện hành, Chịu trách nhiệm, Số liệu, Tiếp nhận