Friday, September 27, 2019

Báo Pháp Luật VN: Trích hóa chất dự trữ quốc gia chống dịch bệnh cho 2 tỉnh

Thủ tướng vừa quyết định xuất cấp miễn phí hóa chất cho Bộ Y tế và 2 tỉnh để phòng chống dịch bệnh...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/song-khoe/trich-hoa-chat-du-tru-quoc-gia-chong-dich-benh-cho-2-tinh-472797.html

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg; tỉnh Thanh Hóa 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg; tỉnh Kiên Giang 5 tấn Chloramine B và 5 triệu viên Aquatabs 67 mg.

Số hóa chất trên được xuất cấp không thu tiền.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa, Kiên Giang tiếp nhận và sử dụng số hóa chất sát khuẩn nêu trên theo quy định.

S. Khỏe

Tìm kiếm:✨

  • Chloramine B, Sát khuẩn, Dự trữ, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Dịch bệnh, Hóa chất, Kiên Giang, Thu tiền, Bộ y tế, Xuất, Phòng chống, Miễn phí, Nguyễn Xuân Phúc, Thanh Hóa, Thủ tướng, Tiếp nhận