Thursday, September 26, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang tăng cường kiểm soát, xử phạt tàu cá vi phạm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-tang-cuong-kiem-soat-xu-phat-tau-ca-vi-pham

Tìm kiếm:✨

  • Tàu đánh cá, Tăng cường kiểm soát, Xử phạt, Kiên Giang, Vi phạm