Wednesday, October 2, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Kiên Giang thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra, giám sát 11.985 tổ chức đảng, 56.889 đảng viên (có 9.800 cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 1.173 đảng viên (giảm 2 tổ chức 417 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/kien-giang-thuc-hien-toan-dien-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-537973.html

Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh QT

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên sai phạm. Nội dung kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực như: về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; tài chính-xây dựng đầu tư cơ bản, an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 1.173 đảng viên (giảm 2 tổ chức 417 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), bằng các hình thức: khiển trách 709, cảnh cáo 306, cách chức 50, khai trừ 108.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiếp nhận 677 đơn tố cáo đối với 48 tổ chức và 640 đảng viên (tăng 248 đơn đối với 47 tổ chức và 201 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); đã tiến hành giải quyết 219 đơn đối với 7 tổ chức và 232 đảng viên; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 166 đơn đối với 28 tổ chức và 164 đảng viên; lưu hồ sơ theo dõi để phục vụ kiểm tra, giám sát 263 đơn đối với 13 tổ chức và 243 đảng viên. Qua thẩm tra, xác minh, kết luận tố cáo sai 59 đảng viên, chưa có cơ sở kết luận 30 đảng viên, tố đúng và đúng một phần đối với 6 tổ chức đảng và 139 đảng viên; tố đúng có vi phạm là 2 tổ chức và 69 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 46 đảng viên.

Cùng với đó, các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ; quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhằm ngăn ngừa sai phạm, kịp thời xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Phát hiện 2 trường hợp tham nhũng với tổng số tiền 824 triệu đồng đã được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển cơ quan điều tra 10 vụ, đã xử lý xong 7 vụ, còn 2 vụ tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 13 vụ, 22 bị can; Viện kiểm sát nhân dân truy tố 11 vụ, 19 bị can; Toàn án nhân dân xét xử 16 vụ, 66 bị cáo (trong đó 20 bị cáo thuộc nhóm tội tham nhũng và 46 bị cáo tội thiếu trách nhiệm). Số tiền thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra là 42,386 tỷ đồng, đã thu hồi trên 17 tỷ đồng, đạt 40,31%. Thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, truyền thông, phản biện xã hội đã kịp thời khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân không nhận hối lộ với số tiền trên 238 triệu đồng.

Tỉnh Kiên Giang chủ động xây dựng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo chương trình, kế hoạch toàn khóa. Coi trọng công tác giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trên các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ngay tại chi bộ nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định pháp luật; kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Măt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân giám sát, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; nâng lên hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khuyến khích và bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí./.

Quốc Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • Cấp ủy viên, Thi hành kỷ luật, Kiên Giang, Đảng viên, Cơ quan dân cử, Tham nhũng, Cấp ủy, Phản biện, Khai trừ, Xây dựng đảng, Quốc Tuấn, Dung túng, Kế hoạch hóa gia đình, Lãng phí, Nhiệm kỳ, Biện, Xây dựng cơ bản, Phẩm chất đạo đức, Nhũng nhiễu, Làm trái