Thursday, October 10, 2019

Báo Nhân Dân: Đà Nẵng khởi động xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Thời gian qua, TP Đà Nẵng đã quan tâm chăm lo công tác đào tạo nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp, kết nối mạng lưới khởi nghiệp trong và ngoài thành phố, tổ chức các sự kiện, xây dựng cơ sở hạ tầng và ban hành cơ chế, chính sách phát triển về khởi nghiệp…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41853602-da-nang-khoi-dong-xay-dung-trung-tam-khoi-nghiep-sang-tao.html

Một số sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo do doanh nghiệp mới thành lập tại Đà Nẵng chế tạo. Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong ba năm trở lại đây, thành phố có hơn 60 dự án khởi nghiệp thành công; tập trung ở các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thực phẩm, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, môi trường.

Với quyết tâm xây dựng TP Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền trung - Tây Nguyên, thành phố xác định tiếp tục tăng cường các giải pháp về cơ chế, chính sách giúp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các tổ chức khởi nghiệp phát triển. Về cơ sở hạ tầng, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp; phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thiết kế Trung tâm Khởi nghiệp quốc gia. Cùng đó, thành phố tiến hành hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các đối tượng có nhu cầu về khởi nghiệp; triển lãm quảng bá, giới thiệu để các tổ chức nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư, đối tác kinh doanh…

* Kiên Giang tăng cường phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2021”, tỉnh Kiên Giang đã triển khai sâu rộng, toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có nhiều đổi mới về hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với trình độ nhận thức, văn hóa, phong tục của bà con. Nổi bật là hình thức tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, tư vấn, giải đáp những thắc mắc chung quanh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Việc tuyên truyền, cung cấp thông tin luôn được chú trọng, kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã giúp đồng bào hiểu và thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn; xây dựng cuộc sống lành mạnh, văn minh.

Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập trung vào tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật của đồng bào. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, gắn với phát triển du lịch; vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Vùng dân tộc, Thiểu số, Dân tộc thiểu số, Dân tộc, Chính sách, Phát huy, Đường lối, Đảng, Dễ đọc, Xây dựng cơ sở, Tuyên truyền, Đại đoàn kết dân tộc, Hủ tục, Khởi nghiệp, Chủ trương, Pháp luật, Nhà nước, Kiên Giang, Tiến độ xây dựng, Nguồn nhân lực