Monday, October 7, 2019

Báo Thanh Tra: Cần hơn 1.600 tỷ đồng để chống sạt lở bờ biển

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn tỉnh có 80/200km bờ biển đang bị sạt lở, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng. UBND tỉnh ban hành quyết định tình huống khẩn cấp đối với 3 vị trí, tổng chiều dài 15,7km. Tỉnh Kiên Giang cần hơn 1.600 tỷ đồng để chống sạt lở bờ biển.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-hon-1600-ty-dong-de-chong-sat-lo-bo-bien_t114c1068n154987

Theo đó, huyện Hòn Đất có 25km đê biển ở Hòn Quéo, xã Thổ Sơn bị sạt lở cần phải làm kè bảo vệ, với tổng số vốn đầu tư khoảng 625 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bố trí kinh phí 100 tỷ đồng để khắc phục đoạn đê biển sạt lở này.

Các vị trí đã có quyết định tình huống khẩn cấp của tỉnh Kiên Giang gồm: Khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên; Xẻo Nhàu và vàm Kim Quy đến Tiểu Dừa, huyện An Minh. Trong đó, khu vực Mũi Rãnh bị xói lở bờ biển với chiều dài 5km; khu vực Xẻo Nhàu đang bị xói lở bờ biển với chiều dài 7km và khu vực vàm Kim Quy đến Tiểu Dừa cần xử lý cấp bách đê biển với chiều dài 7km. Tổng nguồn vốn để xử lý khẩn cấp 3 điểm sạt lở bờ biển, đê biển nói trên là 333 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn có các vị trí sạt lở chưa có quyết định tình huống khẩn cấp nhưng cũng rất nghiêm trọng, với tổng chiều dài 62,6km. Đó là khu vực Thứ Nhất - Xẻo Quao, huyện An Biên, với chiều dài 15km, cần làm kè chống sạt lở, vốn đầu tư 375 tỷ đồng. Khu vực Chủ Vàng - Mười Thân, huyện An Minh, chiều dài 4km, vốn đầu tư kiến nghị là 100 tỷ đồng và các khu khu vực sạt lở thuộc huyện Kiên Lương, tổng vốn đầu tư đề xuất là 184 tỷ đồng.

Lê Sen

Tìm kiếm:✨

  • Mũi Rãnh, Tiểu Dừa, Hòn Quéo, Xẻo Nhàu, Kim quy, Đê biển, An Minh, Thổ Sơn, An Biên, Nguyễn Văn Tâm, Hòn đất, Kiên Lương, Xói lở, Nhàu, Sạt lở, Tổng số vốn đầu tư, Bờ biển, Kiên Giang, Bộ kế hoạch và đầu tư, Chiều dài