Friday, October 11, 2019

Báo Tổ Quốc: Kiên Giang: Xây dựng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đậm đà bản sắc văn hóa

Vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/kien-giang-xay-dung-vung-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-dam-da-ban-sac-van-hoa-20191011154336187.htm

Các đồng chí: Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng 249 đại biểu đại diện cho trên 280.000 dân tộc thiểu số toàn tỉnh đến dự.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải và đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" cho các cá nhân.

Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III được Kiên Giang chọn chủ đề "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hợp tác và phát triển". Đây là sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa qua 5 năm (2014-12019).

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 12 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 và 40 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 29 triệu đồng tăng lên 39 triệu đồng năm 2018. Hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ 10.346 hộ giảm còn 4.854 hộ vào cuối năm 2018, chiếm 7,2% đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Tỷ lệ sử dụng nước sạch đến nay là 88,3%, tỷ lệ hộ sử dụng điện đến nay là 98,6%, tỷ lệ huy động trẻ em là dân tộc Khmer trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng (đạt từ 97% trở lên). Tỉnh đã thực hiện cấp 424.933 thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí 233,629 tỷ đồng; đất ở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, với tổng kinh phí 20,955 tỷ đồng... Đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng hơn 100 công trình cầu, đường, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện hạ thế; hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo thực hiện nhiều dự án, mô hình sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện nâng lên, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc và đổi mới.

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024. Các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò người có uy tín. Giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng về tôn giáo, tín ngưỡng và những bức xúc chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp quy định của pháp luật. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong giai đoạn 2014-2019; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới Kiên Giang sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu; 07 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu là đại biểu chính thức được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen, có 85 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc".

Quốc Tuấn

Tìm kiếm:✨

  • III, Lê Sơn Hải, Dân tộc thiểu số, Đặng Tuyết Em, Đại hội, Ủy ban dân tộc, Đỗ Thanh Bình, Đậm đà, Chương trình 135, Kiên Giang, Kỷ niệm chương, Bản sắc, Giảm nghèo, Phó chủ nhiệm, Hạ thế, Dân tộc, Nguyện vọng chính đáng, Hộ nghèo, Khmer, Tương trợ