Wednesday, October 9, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang công bố sạt lở bờ biển nghiêm trọng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-cong-bo-sat-lo-bo-bien-nghiem-trong

Tìm kiếm:✨

  • Kiên Giang, Sạt lở, Bờ biển, Nghiêm trọng, Công bố