Tuesday, November 5, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra EC về IUU

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-chuan-bi-don-doan-thanh-tra-ec-ve-iuu

Tìm kiếm:✨

  • IUU, Kiên Giang, Đón, Chuẩn bị