Sunday, November 10, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang siết chặt quản lý đội tàu cá

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-siet-chat-quan-ly-doi-tau-ca

Tìm kiếm:✨

  • Tàu đánh cá, Siết chặt, Kiên Giang, Quản lý