Saturday, November 2, 2019

Báo VNEWS: Kiên Giang xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác IUU

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kien-giang-xu-ly-nghiem-tau-ca-vi-pham-khai-thac-iuu

Tìm kiếm:✨

  • IUU, Tàu đánh cá, Kiên Giang, Xử lý nghiêm, Khai thác, Vi phạm