Sunday, November 3, 2019

Báo VNEWS: Nông dân Kiên Giang ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nong-dan-kien-giang-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau

Tìm kiếm:✨

  • Kiên Giang, Biến đổi khí hậu, Ứng phó, Nông dân